Επιτυχημένη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων – πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού – εφαρμογή στη δημόσια διοίκηση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Μιχαήλ, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Hrm
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27223

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27223