Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης Πανδώρα: αρχειακή έρευνα και καταγραφή του μουσικού υλικού

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Αναγνώστου, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Χασιώτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27225

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27225