Προσδοκίες και απόψεις χαρισματικών μαθητών/-τριών για τη σταδιοδρομία τους και τον ρόλο των γονέων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργιάδου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Παπαβασιλείου, Ιωάννα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Eπιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27230

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27230