Η επίδραση της ενδυναμωτικής ηγεσίας στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Παγούνη, Βασιλική
Επόπτης Καθηγητής: Βαλκάνος, Ευθύμιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Eπιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27251

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27251