Το βίντεο ως εργαλείο προώθησης της κοινοτικής μουσικής

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Κούρτης, Εμμανουήλ
Επόπτης Καθηγητής: Στάμου, Λελούδα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσική και Κοινωνία
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27267

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27267