Τα λυρικώτατα: κύκλος τραγουδιών

Πρώτος συγγραφέας: Θεοδωράκης, Μίκης
Άλλοι συγγραφείς: Θεοδωράκης, Γιάννης (ποίηση), Συμβουλόπουλος, Θέμις (διασκευή), Theodorakis, Mikis, Theodorakis, Yiannis (poésie)
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Editions Romanos, 1997
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27395

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27395