Η γη ως δικαίωμα: νόμος, κοινότητα, δημεύσεις και γειτονίες στην περίπτωση των «κοοπερατίβων αντιμαφίας» (Σικελία)

Πρώτος συγγραφέας: Ρακόπουλος, Θεόδωρος
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 2012
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27442

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27442