Ο ρόλος του στιλ ηγεσίας στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και τη συναισθηματική τους δέσμευση στο επάγγελμά τους

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Φουτσιτζή, Ευαγγελία
Επόπτης Καθηγητής: Γκιώση, Στυλιανή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27503

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27503