Το οικιστικό απόθεμα των προσφυγικών οικισμών στη Βόρειο Ελλάδα. Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές στην αξιοποίηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τη Δια Βίου Μάθηση. Η περίπτωση του δυναμικού χάρτη Estia

Μεταδιδακτορική Έρευνα--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Ορφανίδης, Δωρόθεος
Επόπτης Καθηγητής: Γαβρά, Ελένη
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΜΔ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27561

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27561