Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με κύριες μετεωρολογικές παραμέτρους και χρήση των μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.

Πρώτος συγγραφέας: Λημνιώτης, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδημητρίου, Ιωάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών., 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/276

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/276