Επιχειρηματικό σχέδιο για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Ελευθεριάδης, Ιορδάνης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27672

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27672