Ηλεκτρονικά επιχειρησιακά μοντέλα: ορισμοί-κριτήρια κατηγοριοποίησης, υποδείγματα ταξινόμησης, τεχνικές ανάλυσης-σχεδίασης-οπτικοποίησης, μέθοδοι μετρήσεων, τάσεις, εφαρμογές ξένης και ελληνικής πραγματικότητας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κοζάνη, 2005.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Όλγα
Επόπτης Καθηγητής: Βλαχοπούλου, Μάρω
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/277

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/277