Σχέση βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή με τον βαθμό αυτεπάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η πρόθεση χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας στην τάξη: μια εμπειρική έρευνα βασισμένη στις απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Τσώνη, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Βαλκάνος, Ευθύμιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27822

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/27822