Η επιλογή εταιρικού τύπου από μία οικονομική οντότητα: μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Ζαχαριάδης – Μυλόπουλος, Πέτρος
Επόπτης Καθηγητής: Νεγκάκης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28073

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28073