Ρεαλισμός και φιλελευθερισμος στη σκέψη και το έργο του John Mearsheimer υπό το φώς της μεταπολεμικής αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Χαλαμανδάρης, Φώτιος
Επόπτης Καθηγητής: Μακρής, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28277
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
Επιτομή: Η παρούσα εργασία εξετάζει τη ρεαλιστική και τη φιλελεύθερη θεωρία των διεθνών σχέσεων, όπως αυτές αναλύονται στο έργο του καταξιωμένου Αμερικανού μελετητή John J. Mearsheimer, υπό το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε (5) κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις δύο μεγάλες αντικρουόμενες θεωρίες. Στα πλαίσια του δευτέρου κεφαλαίου εξετάζεται η ρεαλιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων, όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από το έργο “The tragedy of Great Powers politics”, ενώ στα πλαίσια του επόμενου κεφαλαίου διερευνώνται οι βασικές αρχές της φιλελεύθερης προσέγγισης, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το έργο “The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities”. Στη συνέχεια, το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας εστιάζει στην αραβο-ισραηλινή σύγκρουση, η οποία αναλύεται υπό το πρίσμα του κλασικού ρεαλισμού και του φιλελευθερισμού στα πλαίσια του έργου “The Israel Lobby and US Foreign Policy”, ενώ στα πλαίσια του πέμπτου κεφαλαίου επιδιώκεται η ερμηνεία της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α., με βάση τις ιδέες που αναπτύσσονται στο έργο του Mearsheimer. Τέλος, επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων που ερμηνεύει καλύτερα τη σύγχρονη εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α.