Η έννοια της συλλογικής ασφάλειας υπό το πρίσμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: θεωρία και πράξη

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Καρακώστας, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Σπυρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28467

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28467