Η έννοια της ασφάλειας stricto sensus υπό την οπτική του ρεαλισμού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Γιαλούρης, Ευστράτιος
Επόπτης Καθηγητής: Σπυρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28479

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28479