Ανδρεία, αυτοθυσία, διχασμός και διχόνοια: η διαχρονική σημασία της κοινωνικής ψυχολογίας ηγετών και αγωνιστών, στους χρόνους της Εθνικής Επανάστασης του 1821

Πανηγυρικός για την 25η Μαρτίου

Πρώτος συγγραφέας: Πιπερόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Πανηγυρικός Λόγος
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1989
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/285

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/285