Το φαινόμενο των «deepfakes» - Τεχνολογική και νομική προσέγγιση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Παναγοπούλου, Παναγιώτα
Επόπτης Καθηγητής: Δαλακούρας, Θεοχάρης
Ψάννης, Κωνσταντίνος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28602

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28602