Ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Σκαράνης, Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Κίκου, Ευαγγελία
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28608

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28608