Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτών ενηλίκων των Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: μια εμπειρική έρευνα βασισμένη στις απόψεις των ιδίων.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Βαλκάνος, Ευθύμιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Eπιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28635

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28635