Η θεραπευτική συμβολή των παραστατικών τεχνών στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Καρτασίδου, Λευκοθέα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28696

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28696