Η επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην χρηματοοικονομική απόδοση των ελληνικών εταιριών.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Τζωρτζίδου, Μαρία Ιωάννα
Επόπτης Καθηγητής: Ταμπακούδης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28790

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28790