Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Στέλιος Ι. Κοψαχείλης, 1900
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28969
id dspace-2159-28969
recordtype dspace
spelling dspace-2159-289692023-05-27T00:03:52Z Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. 2023-05-26T06:36:03Z 2023-05-26T06:36:03Z 2023-05-26T06:36:03Z 1900 Musical Score http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28969 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Στέλιος Ι. Κοψαχείλης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Musical Score
author Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
spellingShingle Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
author-letter Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
title Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
title_short Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
title_full Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
title_fullStr Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
title_full_unstemmed Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
title_sort Περίπατοι στη Θεσσαλονίκη
publisher Στέλιος Ι. Κοψαχείλης
publishDate 1900
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28969
_version_ 1796544763433844736
score 12,430011