Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Στέλιος Ι. Κοψαχείλης, 1900
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28970
id dspace-2159-28970
recordtype dspace
spelling dspace-2159-289702023-05-27T00:03:46Z Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. 2023-05-26T06:39:12Z 2023-05-26T06:39:12Z 2023-05-26T06:39:12Z 1900 Musical Score http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28970 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Στέλιος Ι. Κοψαχείλης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Musical Score
author Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
spellingShingle Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
author-letter Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
title Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
title_short Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
title_full Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
title_fullStr Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
title_full_unstemmed Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
title_sort Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
publisher Στέλιος Ι. Κοψαχείλης
publishDate 1900
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28970
_version_ 1796544763762049024
score 12,392439