Τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων με την χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel)

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Κουλαλής, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29076

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29076