Γυναικεία επιχειρηματικότητα: προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Φυλακτού, Αναστασία
Επόπτης Καθηγητής: Μπιτζένης, Αριστείδης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29330

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29330