Στρατηγικός σχεδιασμός ελληνικής ιδιωτικής μονάδας υγείας για την προσέλκυση ασθενών από άλλες χώρες

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Κυπραίος, Μιχαήλ
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηδημητρίου, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29376

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29376