Η χρήση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Λαπούση, Τζουλιάννα
Επόπτης Καθηγητής: Μαυραγάνη, Ελένη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29442

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29442