Πολιτικοφιλοσοφικές όψεις της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής απο το 1776 έως την απεμπλοκή απο το Βιετνάμ - Ισχύς και ιδεοκρατία στον Νέο Κόσμο

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Αντωνιάδης, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Μακρής, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29557
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Επιτομή: Η μελέτη που ακολουθεί αποσκοπεί στην ερμήνευση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, από την σκοπιά της πολιτικής φιλοσοφίας που διαμορφώθηκε από τις πρώτες μέρες της Αμερικανικής Επανάστασης και καθόρισε την πολιτική αντίληψη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις διεθνείς σχέσεις, τον ρόλο της ισχύος, την φύση των κρατών, την ανθρώπινη φύση, τον πόλεμο και την προοπτική της ειρήνης. Εδώ πέρα λαμβάνεται σαν αφετηριακό χρονικό ορόσημο το έτος 1776, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διακήρυξαν την πολιτική και εθνική τους αυθυπαρξία. Έπειτα εξετάζονται οι φιλοσοφικές καταβολές της πρώιμης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, το Δόγμα Monroe, ο επεκτατισμός του Πρόδηλου Πεπρωμένου του Έθνους και οι εγγενείς ιδεαλιστικές ζυμώσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής του β’ μισού του 19ου αιώνα. Κατόπιν αναλύεται ο πολιτικός ρεαλισμός του Theodore Roosevelt, η ιδεοκρατία του Woodrow Wilson στον εμπόλεμο κόσμο (1914-1918), το φιλοσοφικό φορτίο της εξωτερικής πολιτικής του Calvin Coolidge και του Herbert Hoover και η πολιτική φιλοσοφία του Franklin Roosevelt και των λοιπών διαμορφωτών πολιτικής από τον μεσοπόλεμο ως την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1933-1945). Τέλος, παρατίθενται οι φιλοσοφικές επόψεις του George Kennan, των διαμορφωτών πολιτικής της κυβέρνησης του Harry Truman έναντι της Σοβιετικής Ένωσης στο διπολικό διεθνές σύστημα, το φιλοσοφικό φορτίο της εξωτερικής πολιτικής του Dwight Eisenhower και του John Foster Dulles και ο πολιτικός ρεαλισμός του Richard Nixon ως την απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βιετνάμ τo 1973.