Τεχνητή νοημοσύνη και αστική ευθύνη: νομικές προκλήσεις και προοπτικές κατά την εφαρμογή του στις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Ντουμιάς. Αλέξανδρος
Επόπτης Καθηγητής: Κόμνιος, Κομνινός
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29658

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29658