Δωδεακάφθογγη μουσική, ηλεκτροακουστική μουσική: έργο 4

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Στέλιος Ι. Κοψαχείλης, 1980
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29761

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29761