Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας και η φορολογική συμμόρφωση φυσικών και νομικών προσώπων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Τσακιρόπουλος, Αλέξανδρος
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29919

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29919