Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη διδασκαλία ανάγνωσης σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Γραμματίκας, Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30095

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30095