Οι νέοι ως ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες μέσα από δράσεις κινητοποίησης της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Γεωργία
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2023
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30245

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30245