Διερεύνηση της σχέσης των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων με το αίσθημα δικαίου και το εργασιακό άγχος και την επίδραση τους στην απόδοση των εργαζομένων

Πρώτος συγγραφέας: Σισμανίδου, Παρθένα
Επόπτης Καθηγητής: Βούζας, Φώτιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2024
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30485

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/30485