Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής

Ομιλία γενομένη εις την αίθουσαν τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 3.2.73

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1973
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/324
id dspace-2159-324
recordtype dspace
spelling dspace-2159-3242015-11-24T13:31:32Z Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής Χολέβας, Ιωάννης Κ. Ομιλία γενομένη εις την αίθουσαν τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 3.2.73 2006-07-21T04:55:44Z 2006-07-21T04:55:44Z 2006-07-21T04:55:44Z 1973-02-03 Ομιλία http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/324 el ΑΒΣΘ
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ομιλία γενομένη εις την αίθουσαν τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 3.2.73
format Ομιλία
author Χολέβας, Ιωάννης Κ.
spellingShingle Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
author-letter Χολέβας, Ιωάννης Κ.
title Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
title_short Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
title_full Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
title_fullStr Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
title_full_unstemmed Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
title_sort Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής
publisher ΑΒΣΘ
publishDate 1973
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/324
_version_ 1796539848119549952
score 12,392439