Προβλήματα διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής

Ομιλία γενομένη εις την αίθουσαν τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 3.2.73

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1973
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/324

Παρόμοια τεκμήρια