Ο πληθωρισμός της εποχής μας

Διάλεξις δοθείσα την 17/2/1975 εις την Ανωτάτην Βιομηχανικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης

Πρώτος συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος Κ.
Μορφή: Ομιλία
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1975
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/332

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/332