Ναυτιλιακή επιχείρησις και ναυτιλιακή πολιτική

Ανάτυπον εκ του τόμου των εισηγήσεων του Β' Παμφοιτητικού οικονομικού σεμιναρίου

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1971
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/341

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/341