Τεχνικές πολυκαναλικής ηχογράφησης

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007.

Πρώτος συγγραφέας: Χαρίτος, Χαράλαμπος
Επόπτης Καθηγητής: Νηστικάκης, Μιχάλης
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3468

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3468