Λογιστική εναρμόνιση στα πλαίσια της Ε.Ε.: συγκριτική μελέτη των χωρών Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007.

Πρώτος συγγραφέας: Τσουρβάκα , Ξανθή
Επόπτης Καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3592

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3592