Ασφάλεια λογισμικού σε πρώιμα στάδια του κύκλου ζωής του

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.

Πρώτος συγγραφέας: Χαλκίδης, Σπύρος Θ.
Επόπτης Καθηγητής: Στεφανίδης, Γεώργιος Χρ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2008
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3634

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3634