Ανάκτηση και ανάλυση πληροφοριών από Web server.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2007.

Πρώτος συγγραφέας: Ζέρβας, Αθανάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαράς, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3644

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3644