Δημήτριος Κ. Δούνης: μέθοδοι διδασκαλίας και μελέτης βιολιού

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.

Πρώτος συγγραφέας: Αναστασιάδης, Αναστάσιος
Επόπτης Καθηγητής: Πολίτης, Ευγένιος
Χανδράκης, Δημήτρης
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2008
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3998

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3998