Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.

Πρώτος συγγραφέας: Σαπνάρα, Δήμητρα
Επόπτης Καθηγητής: Νηστικάκης, Μιχάλης
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2008
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4019
id dspace-2159-4019
recordtype dspace
spelling dspace-2159-40192015-11-24T13:31:36Z Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν Σαπνάρα, Δήμητρα Νηστικάκης, Μιχάλης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008. ΠΤΥ ΜΕΤ/20 2008-07-09T07:39:07Z 2008-07-09T07:39:07Z 2008-07-09T07:39:07Z 2008 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4019 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.
advisor Νηστικάκης, Μιχάλης
format Bachelor's Degree Paper
author Σαπνάρα, Δήμητρα
spellingShingle Σαπνάρα, Δήμητρα
Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
author-letter Σαπνάρα, Δήμητρα
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
title_short Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
title_full Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
title_fullStr Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
title_full_unstemmed Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
title_sort Τεχνικές ηχογράφησης του ακορντεόν
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2008
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/4019
_version_ 1791017698489008128
score 12,428189