Υλοποίηση αναθεωρημένου αλγορίθμου simplex: για το γενικό γραμμικό πρόβλημα.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/6 2005

Πρώτος συγγραφέας: Αμπατζόγλου, Απόστολος
Επόπτης Καθηγητής: Σαμαράς, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/558

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/558