Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων: στρατηγική ανάπτυξης και εφαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/28 2005

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Βλαχοπούλου, Μάρω
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/560

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/560