Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος προσωπικού σχεδιασμού με κινητή διασύνδεση.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/7 2006

Πρώτος συγγραφέας: Χριστοφόρου, Ανδρέας
Επόπτης Καθηγητής: Ρεφανίδης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/561

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/561