Το μοντέλο του Gompertz με περιοδική σοδειά.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/23 2005

Πρώτος συγγραφέας: Τσιουμπέρης, Στέργιος
Επόπτης Καθηγητής: Πετράκης, Ανδρέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/562

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/562